Ίδρυμα Πέτρου & Μαρίκας Κυδωνιέως

Ίδρυμα Πέτρου & Μαρίκας Κυδωνιέως

84500 Χώρα Άνδρου

Τηλ: +30-22820-24598, 210-6748986

Τρέχουσες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...

Επόμενες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...

Προηγούμενες εκδηλώσεις

29 Ιουλίου, 2023
- 1 Οκτωβρίου, 2023
Η έκθεση «Ανθρώπων Άστεα» παρουσιάζεται από τις 29 Ιουλίου στο κτίριο του Ιδρύματος Π. & Μ. Κυδωνιέως στη Χώρα της Άνδρου.