Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο δικτυακός τόπος www.elculture.gr ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία FROG ON THE ROAD ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. FROG ON THE ROAD ΑΕ (εφεξής «Εταιρία»), με έδρα στην Αθήνα, οδός Μιλτιάδου αρ. 18 τ.κ. 10560, τηλ.: 210 6430683, e-mail: [email protected], η οποία λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας (άλλως «δεδομένα») σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα είδη των δεδομένων σας, που τηρεί το ελculture.gr, τους τρόπους που τα συλλέγει, χρησιμοποιεί, διαχειρίζεται και προστατεύει καθώς και τα δικαιώματά σας, ως υποκείμενα των δεδομένων, κατά την εγγραφή σας ή κατά διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου.

 • Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελculture.gr
 • Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από το Ελculture.gr
 • Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας;
 • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;
 • Χρόνος διατήρησης των δεδομένων
 • Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων & κατάρτιση προφίλ
 • Ασφάλεια των δεδομένων
 • Δικαιώματα των χρηστών (υποκειμένων των δεδομένων)
 • Εφαρμοστέο δίκαιο
 • Μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
 • Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα σχετικά με τα δεδομένα σας

Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελculture.gr.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες, που σας ταυτοποιούν (π.χ. ονοματεπώνυμο, προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας κλπ). Το Ελculture.gr συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την ικανοποίηση των αιτημάτων ενημέρωσης και επικοινωνίας μαζί σας. Τα δεδομένα αυτά, με εξαίρεση τυχόν δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies (βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies εδώ) είναι: το ονοματεπώνυμο, το email, η πόλη, η μέσω του «ελc bot» επικοινωνία μας μαζί σας και το ονοματεπώνυμο που διατηρείτε στο προφίλ σας στο facebook καθώς και το βιογραφικό σας, τα οποία εσείς ως χρήστες («υποκείμενα των δεδομένων») εκούσια υποβάλετε όταν:

 • συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας για να μας απευθύνετε μηνύματα με συγκεκριμένο θέμα, όπως η εθελοντική εργασία, πιθανή μεταξύ μας συνεργασία, η πρακτική άσκηση, πιθανά σχόλιά σας για το ελculture.gr, τεχνικά θέματα ή οποιαδήποτε παρατήρηση,
 • κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε Newsletter (ελc mag) μέσω email,
 • υποβάλετε συμμετοχή σε διαγωνισμό (π.χ. «κερδίστε προσκλήσεις»)
 • συναινείτε στη λήψη ειδοποιήσεων για τα νέα του ελculture.gr μέσω των
 • εγγράφεστε στο «ελc bot»

σημειώνεται ότι δεν συλλέγουμε και δεν έχουμε καμία επιρροή στη φύση και την έκταση των δεδομένων, που συλλέγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στα ανωτέρω μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο εφόσον τα ενεργοποιήσετε (κάνοντας κλικ).  Σε αυτή την περίπτωση, το πρόγραμμα περιήγησής σας συνδέεται με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (π.χ. “Μεταβίβαση” (pass on), «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση σε φίλους») συμφωνείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και θα μεταβιβάσει δεδομένα χρήσης στον αντίστοιχο φορέα μέσου κοινωνικής δικτύωσης και αντίστροφα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής δεδομένων και την επεξεργασία τους από το facebook, Instagram, twitter και YouTube, ανατρέξτε στις δηλώσεις προστασίας των δεδομένων/ πολιτικές απορρήτου αυτών των παρόχων, όπως αναφέρονται παρακάτω. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας:

α)   Facebook Inc., http://www.facebook.com/policy.php περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή δεδομένων: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications καθώς και στο http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.Το Facebook υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

β) Twitter, Inc., https://twitter.com/privacy. Το Twitter υπόκειται στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

γ) Instagram, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content καθώς και στο https://help.instagram.com/155833707900388

δ) YouTube,  https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελculture.gr.

Το Ελculture.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω (βλ. παράγραφο 1) δεδομένα μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο προκειμένου:

 • να απαντά στα ερωτήματα/αιτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας
 • να σας αποστέλλει ενημερωτικό email σχετικά με τα νέα, προσφορές υπηρεσιών, διαφημίσεις και προτάσεις του ελculture.gr (Newsletter/ελcmag)
 • να λαμβάνετε ενημέρωση για τα νέα του ελculture.gr μέσω των web push notifications, «ελc bot»
 • να επικοινωνεί μαζί σας για την αποστολή στο email σας των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών στους οποίους έχετε λάβει μέρος (π.χ. «κερδίστε προσκλήσεις»)
 • να εξετάσει την πιθανότητα πρόσληψής σας για εθελοντική ή πρακτική άσκηση
 • να εξετάσει την πιθανότητα πιθανής συνεργασίας μαζί σας
 • να επιλέγει το περιεχόμενο που προσφέρεται σε εσάς, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές προτιμήσεις σας,
 • να εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Τα δεδομένα σας συλλέγονται μόνο μετά από συγκατάθεσή σας ή για την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Εταιρίας ή για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας ή για την εκτέλεση σύμβασης.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Αποδέκτης των δεδομένων σας είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρίας, το οποίο βρίσκεται εντός Ε.Ε. και έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, η Εταιρία δύναται να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες για την εκτέλεση της επεξεργασίας δεδομένων για λογαριασμό της, οι οποίοι ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, προκειμένου η Εταιρία να εκπληρώσει τα καθήκοντά της (π.χ. για τη διενέργεια διαγωνισμών ή για την τοποθέτηση προϊόντων ή προς συντήρηση/υποστήριξη των πληροφοριακών μας συστημάτων, ταχυμεταφορών, λογιστικών/ οικονομικών υπηρεσιών).

Σε αυτή την περίπτωση, όλοι οι εν λόγω εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται, με σύμβαση ή συμφωνία εμπιστευτικότητας και μη γνωστοποίησης πριν αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα, να τηρούν εχεμύθεια, να μη διαβιβάζουν τα δεδομένα σε τρίτους χωρίς την άδεια της Εταιρίας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να επεξεργάζονται τα δεδομένα βάσει των οδηγιών μας και της παρούσας Πολιτικής και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και νομολογία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Δεν προβαίνουμε σε διαβίβαση, κοινοποίηση ή παραχώρηση των δεδομένων σας σε χώρες εκτός Ε.Ε.

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους μας τα έχετε παράσχει, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ικανοποίηση των έννομων υποχρεώσεων της Εταιρίας. Ειδικότερα, τα δεδομένα που μας παρέχετε όταν:

 • συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας, τα διατηρούμε μέχρι να απαντήσουμε στο σχετικό αίτημά σας.
 • εγγράφεστε, προκειμένου να λαμβάνατε Newsletter (ελcmag) μας, τα διατηρούμε για όσο καιρό επιθυμείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε το εν λόγω Νewsletter και δεν έχετε ακυρώσει την εγγραφή/ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας επιλέγοντας τον ειδικό σύνδεσμο μέσω του ειδικού συνδέσμου Unsubscribe στο τέλος κάθε Newsletter. Αν το συγκεκριμένο Newsletter, για το οποίο έχετε εγγραφεί, δεν δημοσιευτεί για 6 μήνες, τότε διαγράφονται αυτόματα τα δεδομένα σας.
 • δηλώνετε συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό που διεξάγεται από το elculture.gr, τα διατηρούμε μέχρι να ολοκληρωθεί επίσημα ο διαγωνισμός. Eιδικότερα, ως προς το διαγωνισμό «κερδίστε προσκλήσεις», σε περίπτωση που έχετε κερδίσει πρόσκληση, τα δεδομένα σας διατηρούνται μέχρι και την επιβεβαίωσή τους κατά την είσοδό σας στο χώρο της κάθε εκδήλωσης.
 • εγγράφεστε στο «ελ .
 • επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας ή να παρέχετε εθελοντική εργασία ή να κάνετε πρακτική άσκηση σε εμάς (π.χ. βιογραφικό), τα διατηρούμε για έξι (6) μήνες, εκτός κι αν εσείς δηλώσετε ότι επιθυμείτε να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων & κατάρτιση προφίλ

Δεν προβαίνουμε σε λήψη αποφάσεων ούτε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στο www.elculture.gr εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

 

Ασφάλεια των δεδομένων

Δεσμευόμαστε για την προστασία των δεδομένων σας από παραβίαση, κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων, απώλεια ή καταστροφή. Για το σκοπό αυτό έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας, τα οποία προσπαθούμε να βελτιώνουμε διαρκώς.

Δικαιώματα των χρηστών (υποκειμένων των δεδομένων)

Ως υποκείμενα των δεδομένων μπορείτε να ασκήσετε κάθε δικαίωμα, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσης ανακριβών ή λανθασμένων δεδομένων, διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Εάν, με τη συναίνεσή σας, υποβάλατε τα δεδομένα σας προκειμένου να λαμβάνετε συγκεκριμένες επικοινωνίες ή υπηρεσίες, μπορείτε να ζητήσετε την αφαίρεση των δεδομένων σας από τον κατάλογο παραληπτών, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Ειδικότερα, στην περίπτωση του Newsletter μας, μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας/ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μέσω του ειδικού συνδέσμου Unsubscribe στο τέλος κάθε Newsletter.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας υπ’ όψιν της κ. Καλλιόπης Αλπίτση, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο σημείο 11 παρακάτω.

Στην περίπτωση αυτή, θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ή κατ’ ανώτατο όριο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών εκτός εάν εκ του Νόμου ή από εσάς απαιτείται απάντηση σε μικρότερο χρονικό διάστημα ή εκτός και οι συνθήκες, απαιτούν μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε γραπτώς το συντομότερο δυνατόν.

Σε περίπτωση που, μετά την ανωτέρω διαδικασία, το αίτημά σας δεν έχει ικανοποιηθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε

στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

(βλ. http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL).

Εφαρμοστέο δίκαιο

Για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ. Αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Μελλοντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Το Ελculture.gr ενδέχεται να αναθεωρεί κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική, όποτε αυτό καθίσταται αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή, θα δημοσιεύει στο www.elculture.gr τη σχετική τροποποίηση και θα επικαιροποιεί αναλόγως την «Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης».

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.

Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα σχετικά με τα δεδομένα σας

Για περαιτέρω ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από το Ελculture.gr ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο δικαίωμά σας (βλ. το σημείο 8 ανωτέρω), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 • Αρμόδιος για θέματα προσωπικών δεδομένων: Καλλιόπη Αλπίτση, Αθήνα, Μιλτιάδου αρ. 18 τ.κ. 10560, τηλ.: 210 6430683, [email protected]

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 23/07/2018