Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου

Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου

Πλατεία Κοριζή, 180 20 Πόρος

Τηλ: 2298 023276

Τρέχουσες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...

Επόμενες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...

Προηγούμενες εκδηλώσεις

27 Μαΐου, 2023
- 30 Σεπτεμβρίου, 2023
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόρου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση του Aλέκου Κυραρίνη «Ἐπὶ τύμβῳ» από τις 27 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου.