ΚΙΝΗΜ/ΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διεύθυνση: Κουντουριώτη 40 & Μυριοφύτου 55, Αιγάλεω

Τηλέφωνο:2105911390-370, 6932982051

Ταινίες / Προβολές

Αίθουσα 1
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Πε: 19:30
 • Πα: 19:30
 • Σα: 19:30
 • Κυ: 19:30
 • Δε: 19:30
 • Τρ: 19:30
 • Τε: 19:30
 • Δράσης
 • Θρίλερ
 • Πε: 21:30
 • Πα: 21:30
 • Σα: 21:30
 • Κυ: 21:30
 • Δε: 21:30
 • Τρ: 21:30
 • Τε: 21:30
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Σα: 18:15 , 17:45
 • Κυ: 18:15 , 17:45
 • Δράμα
 • Ιστορική
 • Κωμωδία
 • Πε: 20:00
 • Πα: 20:00
 • Σα: 20:00
 • Κυ: 20:00
 • Δε: 20:00
 • Τρ: 20:00
 • Τε: 20:00
 • Δράσης
 • Θρίλερ
 • Κωμωδία
 • Πε: 21:30
 • Πα: 21:30
 • Σα: 21:30
 • Κυ: 21:30
 • Δε: 21:30
 • Τρ: 21:30
 • Τε: 21:30
 • Δράμα
 • Πε: 19:15
 • Πα: 19:15
 • Σα: 19:15
 • Κυ: 19:15
 • Δε: 19:15
 • Τρ: 19:15
 • Τε: 19:15
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Σα: 16:00
 • Κυ: 16:00
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Πε: 17:45 , 18:00
 • Πα: 17:45 , 18:00
 • Σα: 17:45 , 18:00 , 17:00
 • Κυ: 17:45 , 18:00 , 17:00
 • Τρ: 17:45 , 18:00
 • Τε: 17:45 , 18:00
 • Δε: 18:00
 • Δράσης
 • Περιπέτεια
 • Τρισδιάστατη
 • Φαντασίας
 • Πε: 18:00 , 21:30 , 20:00
 • Πα: 18:00 , 21:30 , 20:00
 • Σα: 18:00 , 21:30 , 20:00
 • Κυ: 18:00 , 21:30 , 20:00
 • Δε: 18:00 , 21:30 , 20:00
 • Τρ: 18:00 , 21:30 , 20:00
 • Τε: 18:00 , 21:30 , 20:00
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Σα: 16:00
 • Κυ: 16:00
 • Θρίλερ
 • Κωμωδία
 • Τρόμου
 • Πε: 21:00
 • Πα: 21:00
 • Σα: 21:00
 • Κυ: 21:00
 • Δε: 21:00
 • Τρ: 21:00
 • Τε: 21:00
Αίθουσα 2
 • Δράμα
 • Πε: 21:30
 • Πα: 21:30
 • Σα: 21:30
 • Κυ: 21:30
 • Δε: 21:30
 • Τρ: 21:30
 • Τε: 21:30
 • Δράσης
 • Κινούμενα σχέδια
 • Περιπέτεια
 • Σα: 17:45 , 16:00
 • Κυ: 17:45 , 16:00
 • Δράμα
 • Πε: 19:30
 • Πα: 19:30
 • Σα: 19:30
 • Κυ: 19:30
 • Δε: 19:30
 • Τρ: 19:30
 • Τε: 19:30
 • Δράμα
 • Πε: 21:30 , 19:15
 • Πα: 21:30 , 19:15
 • Σα: 21:30 , 19:15
 • Κυ: 21:30 , 19:15
 • Δε: 21:30 , 19:15
 • Τρ: 21:30 , 19:15
 • Τε: 21:30 , 19:15
 • Επιστημονικής Φαντασίας
 • Θρίλερ
 • Τρόμου
 • Πε: 21:45
 • Πα: 21:45
 • Σα: 21:45
 • Κυ: 21:45
 • Δε: 21:45
 • Τρ: 21:45
 • Τε: 21:45
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Πε: 17:30
 • Πα: 17:30
 • Σα: 17:30 , 16:00
 • Κυ: 17:30 , 16:00
 • Βιογραφική
 • Ιστορική
 • Πε: 19:00
 • Πα: 19:00
 • Σα: 19:00
 • Κυ: 19:00
 • Δε: 19:00
 • Τρ: 19:00
 • Τε: 19:00
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Δε: 17:45
 • Σα: 17:30
 • Κυ: 17:30
 • Δράσης
 • Περιπέτεια
 • Τρισδιάστατη
 • Φαντασίας
 • Πε: 20:30 , 17:00
 • Πα: 20:30 , 17:00
 • Σα: 20:30 , 17:00
 • Κυ: 20:30 , 17:00
 • Δε: 20:30
 • Τρ: 20:30 , 17:00
 • Τε: 20:30 , 17:00
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Πε: 18:00
 • Πα: 18:00
 • Σα: 18:00
 • Κυ: 18:00
 • Δε: 18:00
 • Τρ: 18:00
 • Τε: 18:00
 • Πε: 21:30
 • Πα: 21:30
 • Σα: 21:30
 • Κυ: 21:30
 • Δε: 21:30
 • Τρ: 21:30
 • Τε: 21:30
 • Θρίλερ
 • Κωμωδία
 • Τρόμου
 • Πε: 19:15
 • Πα: 19:15
 • Σα: 19:15
 • Κυ: 19:15
 • Δε: 19:15
 • Τρ: 19:15
 • Τε: 19:15
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Σα: 16:45
 • Κυ: 16:45