Ιστορικό Αρχείο- Μουσείο Ύδρας

Ιστορικό Αρχείο- Μουσείο Ύδρας

Λιμάνι Ύδρας ΥΔΡΑ

website: http://www.iamy.gr/portal/page/portal/iamy/Homepage

Τηλ: 22980 52355/54142

Τρέχουσες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...

Επόμενες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...

Προηγούμενες εκδηλώσεις

5 Ιουλίου, 2021
- 31 Αυγούστου, 2021
42 ζωγραφικά έργα και γλυπτά παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας, «ήρωες» που σάρκωσαν 33 γνωστοί Έλληνες καλλιτέχνες από τη Συλλογή Σωτήρη Φέλιου.