ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου

Τηλέφωνο:2104225653

Ταινίες / Προβολές

Αίθουσα 1
 • Θρίλερ
 • Τρόμου
 • Φαντασίας
 • Πε: 22:00
 • Πα: 22:00
 • Σα: 22:00
 • Κυ: 22:00
 • Δε: 22:00
 • Τρ: 22:00
 • Τε: 22:00
 • Κινούμενα σχέδια
 • Οικογενειακή
 • Περιπέτεια
 • Πα: 16:30
 • Τε: 16:30
 • Κινούμενα σχέδια
 • Πε: 16:20
 • Σα: 16:20
 • Δε: 16:20
 • Πα: 18:00
 • Τε: 18:00
 • Κυ: 16:45
 • Τρ: 16:45
 • Αθλημα
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Πε: 19:40
 • Πα: 19:40
 • Σα: 19:40
 • Δε: 19:40
 • Τε: 19:40
 • Κυ: 19:45
 • Τρ: 19:45
 • Δράμα
 • Πε: 17:50
 • Σα: 17:50
 • Δε: 17:50
 • Δράσης
 • Θρίλερ
 • Πε: 19:50
 • Πα: 19:50
 • Σα: 19:55
 • Κυ: 21:45
 • Δε: 21:40
 • Τρ: 20:35
 • Τε: 19:30
 • Δράμα
 • Πα: 20:50
 • Κυ: 18:10
 • Τρ: 18:00
 • Τε: 19:40
 • Τρόμου
 • Πε: 21:50
 • Σα: 21:55
 • Τρ: 22:30
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Φαντασίας
 • Πε: 21:30
 • Πα: 19:55
 • Σα: 17:35
 • Κυ: 19:25
 • Δε: 21:40
 • Τρ: 19:00
 • Δράσης
 • Κινούμενα σχέδια
 • Περιπέτεια
 • Κυ: 18:15
 • Τρ: 18:15
 • Δράμα
 • Κυ: 19:35
 • Δε: 17:40
 • Τε: 21:30
 • Αστυνομική
 • Δράμα
 • Ιστορική
 • Πε: 19:50
 • Τε: 18:00
 • Δράμα
 • Δράσης
 • Περιπέτεια
 • Σα: 20:50
 • Τε: 20:35
 • Δράμα
 • Ιστορική
 • Πολεμική
 • Πε: 18:00
 • Δράμα
 • Σα: 21:50 , 20:10
 • Κυ: 19:45 , 21:20
 • Τρ: 21:00
 • Πα: 17:30
 • Πε: 17:45
 • Τε: 17:30
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Πε: 22:00 , 21:45
 • Πα: 22:00 , 18:00
 • Δε: 22:00 , 21:40 , 22:20 , 22:25
 • Τε: 22:00 , 21:40 , 21:50 , 19:20 , 19:30
 • Σα: 17:45 , 18:30
 • Κυ: 18:20 , 22:00 , 20:20 , 22:05
 • Τρ: 18:00 , 21:40
 • Δράσης
 • Κινούμενα σχέδια
 • Περιπέτεια
 • Πα: 16:30
 • Σα: 16:00 , 16:50
 • Κυ: 16:40 , 16:35
 • Δράμα
 • Πε: 19:50 , 20:15 , 22:00
 • Κυ: 19:50 , 22:05
 • Τρ: 19:50 , 18:00
 • Πα: 18:00
 • Σα: 18:10
 • Τε: 21:30 , 22:00
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Πε: 20:15 , 18:00
 • Πα: 18:40 , 19:50 , 17:40
 • Κυ: 18:40 , 18:25
 • Σα: 18:10 , 18:50
 • Δε: 20:30 , 22:15 , 18:10 , 18:50
 • Τε: 20:30 , 22:15 , 18:10
 • Τρ: 19:50 , 21:40 , 18:00 , 19:45 , 17:45 , 19:10
 • Αστυνομική
 • Δράμα
 • Θρίλερ
 • Πα: 21:50
 • Τρ: 18:00
 • Δράμα
 • Πα: 18:30
 • Σα: 18:25 , 18:40
 • Τρ: 21:50 , 19:10 , 18:40 , 20:00 , 21:40 , 19:05
 • Τε: 17:00 , 21:50 , 19:05
 • Πε: 18:40 , 17:50 , 17:40
 • Κυ: 19:40 , 20:15
 • Δε: 21:50 , 18:10