ΔΙΑΝΑ

Διεύθυνση: Περικλέους 14,Μαρούσι

Τηλέφωνο:2108028587

Ταινίες / Προβολές

Αίθουσα 1
 • Δράμα
 • Ιστορική
 • Πε: 18:15
 • Πα: 20:15
 • Δε: 19:50
 • Τε: 17:45
 • Ντοκιμαντέρ
 • Κυ: 16:00
 • Τρ: 18:20
 • Δράμα
 • Πε: 22:00
 • Πα: 18:20
 • Σα: 20:15
 • Κυ: 21:30
 • Τε: 21:30
 • Τρ: 20:00
 • Δράμα
 • Πα: 22:00
 • Σα: 18:15 , 22:00
 • Κυ: 19:30
 • Τε: 19:30
 • Τρ: 21:45
 • Δράμα
 • Πε: 22:00
 • Τε: 22:00
 • Πα: 18:15
 • Σα: 18:15
 • Κυ: 17:45
 • Δε: 21:30
 • Ντοκιμαντέρ
 • Πε: 20:15
 • Πα: 18:20
 • Σα: 21:00
 • Κυ: 18:30
 • Τρ: 17:30
 • Βιογραφική
 • Δράμα
 • Πε: 18:20
 • Σα: 16:30
 • Μουσική
 • Ντοκιμαντέρ
 • Πα: 16:45
 • Κυ: 21:40
 • Δε: 23:00
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Φαντασίας
 • Πε: 18:00 , 22:00
 • Πα: 18:00
 • Σα: 19:50
 • Κυ: 21:20
 • Τρ: 19:30
 • Τε: 19:30
 • Αστυνομική
 • Δράμα
 • Ιστορική
 • Κυ: 16:00
 • Τρ: 22:00
 • Ντοκιμαντέρ
 • Δε: 21:20
 • Δράμα
 • Πα: 22:00
 • Κυ: 18:40
 • Δε: 21:10
 • Δράμα
 • Δε: 17:00
 • Βιογραφική
 • Μουσική
 • Ντοκιμαντέρ
 • Δε: 17:15
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Φαντασίας
 • Πε: 20:00
 • Πα: 20:00
 • Σα: 20:00
 • Κυ: 20:00
 • Δε: 20:00
 • Τρ: 20:00
 • Τε: 20:00
 • Δράμα
 • Πε: 20:00
 • Κυ: 17:30
 • Δε: 21:30
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Τρ: 17:20
 • Δράμα
 • Πε: 22:15 , 18:00 , 19:00 , 21:40
 • Πα: 22:15 , 18:00 , 17:10
 • Σα: 22:15
 • Κυ: 17:50 , 20:00 , 19:00
 • Δε: 17:50 , 19:00 , 17:45
 • Τρ: 17:50 , 19:00 , 22:00
 • Τε: 17:50 , 19:00
 • Δράμα
 • Ιστορική
 • Πολεμική
 • Πα: 16:45
 • Δε: 19:10
 • Τε: 22:20
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Τε: 16:40
 • Δράμα
 • Πε: 18:00 , 20:40 , 18:25 , 17:50
 • Κυ: 18:00 , 20:40 , 17:10 , 17:00
 • Δε: 18:00 , 21:00
 • Πα: 17:30 , 19:20 , 18:00 , 20:40 , 18:25 , 22:00 , 17:50
 • Σα: 17:30 , 19:20 , 20:40 , 22:30
 • Τρ: 21:20 , 21:40 , 21:00 , 22:15
 • Τε: 21:20 , 18:00 , 19:15 , 22:15 , 19:10
 • Αστυνομική
 • Δράμα
 • Θρίλερ
 • Σα: 15:20
 • Κυ: 22:30
 • Τε: 17:00
 • Δράμα
 • Πε: 19:10 , 17:30 , 22:00 , 21:30
 • Πα: 22:10 , 19:20 , 21:10
 • Σα: 19:45 , 17:30 , 22:00 , 22:10
 • Κυ: 17:10 , 19:20 , 21:00 , 17:15 , 17:00 , 19:10
 • Δε: 17:10 , 18:10 , 21:30
 • Τρ: 21:40 , 19:20 , 19:10
 • Τε: 18:00 , 18:10 , 19:10 , 22:00