ΑΙΓΛΗ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Πεντέλης 98, Χαλάνδρι

Τηλέφωνο:2106841010-2106859965

Ταινίες / Προβολές

Αίθουσα 4
 • Δράσης
 • Επιστημονικής Φαντασίας
 • Περιπέτεια
 • Πε: 21:30
 • Πα: 21:30
 • Σα: 21:30
 • Κυ: 21:30
 • Δε: 21:30
 • Τρ: 21:30
 • Τε: 21:30
 • Δράσης
 • Κινούμενα σχέδια
 • Περιπέτεια
 • Τρισδιάστατη
 • Πε: 21:00
 • Πα: 21:00
 • Σα: 21:00
 • Κυ: 21:00
 • Δε: 21:00
 • Τρ: 21:00
 • Τε: 21:00
 • Δράσης
 • Κινούμενα σχέδια
 • Περιπέτεια
 • Τρισδιάστατη
 • Πα: 18:30
 • Σα: 18:30
 • Κυ: 18:30
 • Οικογενειακή
 • Περιπέτεια
 • Φαντασίας
 • Πε: 18:15
 • Πα: 18:15
 • Σα: 18:15
 • Κυ: 18:15
 • Δε: 18:15
 • Κινούμενα σχέδια
 • Μιούζικαλ
 • Οικογενειακή
 • Σα: 17:30 , 17:45
 • Κυ: 17:30 , 17:45
 • Αστυνομική
 • Δράσης
 • Περιπέτεια
 • Πε: 19:30
 • Πα: 19:30
 • Σα: 19:30
 • Κυ: 19:30
 • Δε: 19:30
 • Τρ: 19:30
 • Τε: 19:30
 • Δράσης
 • Θρίλερ
 • Μυστηρίου
 • Πε: 22:00
 • Πα: 22:00
 • Σα: 22:00
 • Κυ: 22:00
 • Δε: 22:00
 • Τρ: 22:00
 • Τε: 22:00
 • Δράσης
 • Επιστημονικής Φαντασίας
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Πε: 19:15
 • Πα: 19:15
 • Σα: 19:15
 • Κυ: 19:15
 • Δε: 19:15
 • Τρ: 19:15
 • Τε: 19:15
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Οικογενειακή
 • Σα: 17:30 , 17:00
 • Κυ: 17:30 , 17:00
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Πε: 22:20
 • Πα: 22:20
 • Σα: 22:20
 • Κυ: 22:20
 • Δε: 22:20
 • Τρ: 22:20
 • Τε: 22:20
 • Δράμα
 • Πε: 18:30
 • Πα: 18:30
 • Σα: 18:30
 • Κυ: 18:30
 • Δε: 18:30
 • Τρ: 18:30
 • Τε: 18:30
Αίθουσα 1
 • Δράσης
 • Κινούμενα σχέδια
 • Περιπέτεια
 • Τρισδιάστατη
 • Πε: 21:00
 • Πα: 21:00
 • Σα: 21:00
 • Κυ: 21:00
 • Δε: 21:00
 • Τρ: 21:00
 • Τε: 21:00
 • Θρίλερ
 • Μυστηρίου
 • Τρόμου
 • Πε: 22:00
 • Πα: 22:00
 • Σα: 22:00
 • Κυ: 22:00
 • Δε: 22:00
 • Τρ: 22:00
 • Τε: 22:00
 • Δράσης
 • Κινούμενα σχέδια
 • Περιπέτεια
 • Τρισδιάστατη
 • Πε: 19:15
 • Πα: 19:15
 • Σα: 19:15
 • Κυ: 19:15
 • Δε: 19:15
 • Τρ: 19:15
 • Τε: 19:15
 • Οικογενειακή
 • Περιπέτεια
 • Φαντασίας
 • Πε: 18:30
 • Πα: 18:30 , 18:15
 • Σα: 18:30 , 18:15
 • Κυ: 18:30 , 18:15
 • Δε: 18:30
 • Τρ: 18:30
 • Τε: 18:30
 • Αστυνομική
 • Δράσης
 • Περιπέτεια
 • Πε: 21:20
 • Πα: 21:20
 • Σα: 21:20
 • Κυ: 21:20
 • Δε: 21:20
 • Τρ: 21:20
 • Τε: 21:20
 • Δράσης
 • Επιστημονικής Φαντασίας
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Πε: 21:00
 • Πα: 21:00
 • Σα: 21:00
 • Κυ: 21:00
 • Δε: 21:00
 • Τρ: 21:00
 • Τε: 21:00
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Πε: 18:00 , 18:30 , 18:15
 • Πα: 18:00 , 18:30 , 18:15
 • Σα: 18:00 , 18:30 , 18:15
 • Κυ: 18:00 , 18:30 , 18:15
 • Δε: 18:00 , 18:30 , 18:15
 • Τρ: 18:00 , 18:30 , 18:15
 • Τε: 18:00 , 18:30 , 18:15
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Οικογενειακή
 • Σα: 16:30
 • Κυ: 16:30
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Σα: 19:00 , 18:30 , 21:00
 • Πε: 18:30 , 21:00
 • Πα: 18:30 , 21:00
 • Κυ: 18:30 , 21:00
 • Δε: 18:30 , 21:00
 • Τρ: 18:30 , 21:00
 • Τε: 18:30 , 21:00
Αίθουσα 2
 • Αστυνομική
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Κυ: 21:00 , 21:15
 • Πε: 21:15
 • Πα: 21:15
 • Σα: 21:15
 • Κινούμενα σχέδια
 • Μιούζικαλ
 • Οικογενειακή
 • Σα: 18:00 , 17:30
 • Κυ: 18:00 , 17:30
 • Αστυνομική
 • Δράσης
 • Περιπέτεια
 • Τε: 21:00
 • Δράσης
 • Θρίλερ
 • Μυστηρίου
 • Πε: 21:00
 • Πα: 21:00
 • Σα: 21:00
 • Κυ: 21:00
 • Δε: 21:00
 • Τρ: 21:00
 • Δράσης
 • Επιστημονικής Φαντασίας
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Πε: 20:00
 • Πα: 20:00
 • Σα: 20:00
 • Κυ: 20:00
 • Δε: 20:00
 • Τρ: 20:00
 • Τε: 20:00
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Πε: 19:00
 • Πα: 19:00
 • Σα: 19:00 , 17:00 , 18:00 , 19:10 , 19:20
 • Κυ: 19:00 , 17:00 , 18:00 , 19:10 , 19:20
 • Δε: 19:00 , 17:20
 • Τρ: 19:00 , 17:20
 • Τε: 19:00 , 17:20
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Πε: 19:00
 • Πα: 19:00
 • Σα: 19:00
 • Κυ: 19:00
 • Δε: 19:00
 • Τρ: 19:00
 • Τε: 19:00