Κεντρική Αγορά Καπάνι

Κεντρική Αγορά Καπάνι

Κεντρική Αγορά Καπάνι, Θεσσαλονίκη

Τρέχουσες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...

Επόμενες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...

Προηγούμενες εκδηλώσεις

30 Σεπτεμβρίου, 2023
- 1 Οκτωβρίου, 2023
Το Kapani Project επιστρέφει για 6η χρονιά στις 30 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.