Γεωπονική Σχολή Αθηνών

Γεωπονική Σχολή Αθηνών

Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

website: http://www.aua.gr/index.php

Τρέχουσες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...

Επόμενες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...

Προηγούμενες εκδηλώσεις

9 Ιουνίου, 2023
- 11 Ιουνίου, 2023
Το Φεστιβάλ Αναιρέσεις μάς καλεί στον χώρο της Γεωπονικής Σχολής, 9, 10 και 11 Ιουνίου, με κεντρικό σύνθημα «Να ηχήσουν οι δρόμοι τραγούδια νέων εξεγέρσεων!».