Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Βασ. Γεωργίου Α΄1 54640, Θεσσαλονίκη

website: http://www.thessaloniki.gr/portal/page/portal/DimosThessalonikis

Τηλ: +302313 317777

Τρέχουσες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...

Επόμενες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...

Προηγούμενες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...