Αποθήκη 1

Αποθήκη 1

Αίθουσα Τζον Κασσαβέτης & Αίθουσα Σταύρος Τορνές, Αποθήκη 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης

website: http://tdf.filmfestival.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=879

Τρέχουσες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...

Επόμενες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...

Προηγούμενες εκδηλώσεις

Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις...