ΒΑΡΚΙΖΑ

Διεύθυνση: Θάσου 22

Τηλέφωνο:2108973926

Ταινίες / Προβολές

Αίθουσα 3
 • Αστυνομική
 • Δράσης
 • Κωμωδία
 • Πε: 20:50
 • Πα: 20:50
 • Σα: 20:50
 • Κυ: 20:50
 • Δε: 20:50
 • Τρ: 20:50
 • Τε: 20:50
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Κυ: 22:45
 • Δε: 22:45
 • Τρ: 22:45
 • Τε: 22:45
 • Θρίλερ
 • Πε: 22:45
 • Πα: 22:45
 • Σα: 22:45
 • Δράσης
 • Θρίλερ
 • Πε: 20:50
 • Πα: 20:50
 • Σα: 20:50
 • Κυ: 20:50
 • Δε: 20:50
 • Τρ: 20:50
 • Τε: 20:50
 • Δράμα
 • Πε: 20:50
 • Πα: 20:50
 • Σα: 20:50
 • Κυ: 20:50
 • Δε: 20:50
 • Τρ: 20:50
 • Τε: 20:50
Αίθουσα 2
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Πε: 20:30
 • Πα: 20:30
 • Σα: 20:30
 • Κυ: 20:30
 • Δε: 20:30
 • Τρ: 20:30
 • Τε: 20:30
 • Θρίλερ
 • Μυστηρίου
 • Τρόμου
 • Πε: 21:30
 • Πα: 21:30
 • Σα: 21:30
 • Κυ: 21:30
 • Δε: 21:30
 • Τρ: 21:30
 • Τε: 21:30
 • Δράσης
 • Κινούμενα σχέδια
 • Περιπέτεια
 • Τρισδιάστατη
 • Σα: 18:00
 • Κυ: 18:00
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Φαντασίας
 • Πε: 20:00
 • Πα: 20:00
 • Σα: 20:00
 • Κυ: 20:00
 • Δε: 20:00
 • Τρ: 20:00
 • Τε: 20:00
 • Οικογενειακή
 • Περιπέτεια
 • Φαντασίας
 • Σα: 18:45
 • Κυ: 18:45
 • Δε: 18:45
 • Δράμα
 • Πε: 20:30
 • Πα: 20:30
 • Σα: 20:30
 • Κυ: 20:30
 • Δε: 20:30
 • Τρ: 20:30
 • Τε: 20:30
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Σα: 18:45
 • Κυ: 18:45
 • Δράμα
 • Πε: 20:30
 • Πα: 20:30
 • Σα: 20:30
 • Κυ: 20:30
 • Δε: 20:30
 • Τρ: 20:30
 • Τε: 20:30
 • Δράμα
 • Πε: 21:30
 • Πα: 21:30
 • Κυ: 21:30
 • Δε: 21:30
 • Τρ: 21:30
 • Τε: 21:30
Αίθουσα 1 3D Digital
 • Θρίλερ
 • Πε: 21:00
 • Πα: 21:00
 • Σα: 21:00
 • Κυ: 21:00
 • Δε: 21:00
 • Τρ: 21:00
 • Τε: 21:00
 • Δράσης
 • Κινούμενα σχέδια
 • Περιπέτεια
 • Τρισδιάστατη
 • Πε: 20:00
 • Πα: 20:00
 • Τρ: 20:00
 • Τε: 20:00
 • Δράσης
 • Κινούμενα σχέδια
 • Περιπέτεια
 • Τρισδιάστατη
 • Σα: 19:00
 • Κυ: 19:00
 • Δε: 19:00
 • Οικογενειακή
 • Περιπέτεια
 • Φαντασίας
 • Πε: 20:30
 • Πα: 20:30
 • Δε: 20:30
 • Τρ: 20:30
 • Τε: 20:30
 • Οικογενειακή
 • Περιπέτεια
 • Φαντασίας
 • Σα: 18:45 , 18:30
 • Κυ: 18:45 , 18:30
 • Δράσης
 • Θρίλερ
 • Σα: 21:15
 • Κυ: 21:15
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Σα: 19:00
 • Κυ: 19:00