ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ηρακλείου 386, Νέο Ηράκλειο

Τηλέφωνο:2102826873-2102825607

Ταινίες / Προβολές

Αίθουσα 2
 • Δράσης
 • Κινούμενα σχέδια
 • Περιπέτεια
 • Τρισδιάστατη
 • Πε: 19:00
 • Πα: 19:00
 • Σα: 19:00
 • Κυ: 19:00
 • Δε: 19:00
 • Τρ: 19:00
 • Τε: 19:00
 • Οικογενειακή
 • Περιπέτεια
 • Φαντασίας
 • Πε: 19:45
 • Πα: 19:45
 • Σα: 19:45
 • Κυ: 19:45
 • Δε: 19:45
 • Τρ: 19:45
 • Τε: 19:45
 • Δράσης
 • Θρίλερ
 • Μυστηρίου
 • Πε: 20:15 , 22:30
 • Πα: 20:15 , 22:30
 • Σα: 20:15 , 22:30
 • Κυ: 20:15 , 22:30
 • Δε: 20:15 , 22:30
 • Τρ: 20:15 , 22:30
 • Τε: 20:15 , 22:30
 • Αστυνομική
 • Δράσης
 • Περιπέτεια
 • Πε: 22:15 , 21:30
 • Πα: 22:15 , 21:30
 • Σα: 22:15 , 21:30
 • Κυ: 22:15 , 21:30
 • Δε: 22:15 , 21:30
 • Τρ: 22:15 , 21:30
 • Τε: 22:15 , 21:30
 • Δράσης
 • Επιστημονικής Φαντασίας
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Πε: 22:15
 • Πα: 22:15
 • Σα: 22:15
 • Κυ: 22:15
 • Δε: 22:15
 • Τρ: 22:15
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Πε: 18:15 , 18:00
 • Κυ: 18:15 , 16:15 , 18:00 , 17:15
 • Δε: 18:15 , 18:00
 • Τρ: 18:15 , 18:00
 • Τε: 18:15 , 18:00
 • Πα: 18:00
 • Σα: 16:15 , 18:00 , 17:15
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Οικογενειακή
 • Σα: 16:00
 • Κυ: 16:00
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Πε: 17:45 , 22:30
 • Πα: 17:45 , 22:30
 • Σα: 17:45 , 22:30
 • Κυ: 17:45 , 22:30
 • Δε: 17:45 , 22:30
 • Τρ: 17:45 , 22:30
 • Τε: 17:45 , 22:30
 • Δράμα
 • Πε: 20:10 , 22:20
 • Πα: 20:10 , 22:20
 • Σα: 20:10 , 22:20
 • Κυ: 20:10 , 22:20
 • Δε: 20:10 , 22:20
 • Τρ: 20:10 , 22:20
 • Τε: 20:10 , 22:20
Αίθουσα 1
 • Οικογενειακή
 • Περιπέτεια
 • Φαντασίας
 • Πε: 18:00 , 18:30
 • Πα: 18:00 , 18:30
 • Σα: 18:00 , 18:30
 • Κυ: 18:00 , 18:30
 • Δε: 18:00 , 18:30
 • Τρ: 18:00 , 18:30
 • Τε: 18:00 , 18:30
 • Δράσης
 • Θρίλερ
 • Πε: 20:30 , 22:30 , 21:00
 • Πα: 20:30 , 22:30 , 21:00
 • Σα: 20:30 , 22:30 , 21:00
 • Κυ: 20:30 , 22:30 , 21:00
 • Δε: 20:30 , 22:30 , 21:00
 • Τρ: 20:30 , 22:30 , 21:00
 • Τε: 20:30 , 22:30 , 21:00
 • Κινούμενα σχέδια
 • Μιούζικαλ
 • Οικογενειακή
 • Σα: 17:00 , 17:30
 • Κυ: 17:00 , 17:30
 • Αστυνομική
 • Δράσης
 • Περιπέτεια
 • Τε: 19:15 , 22:15
 • Πε: 19:15 , 22:15
 • Πα: 19:15 , 22:15
 • Σα: 19:15 , 22:15
 • Κυ: 19:15 , 22:15
 • Δε: 19:15 , 22:15
 • Τρ: 19:15 , 22:15
 • Δράσης
 • Επιστημονικής Φαντασίας
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Πε: 18:45 , 21:45
 • Πα: 18:45 , 21:45
 • Σα: 18:45 , 21:45
 • Κυ: 18:45 , 21:45
 • Δε: 18:45 , 21:45
 • Τρ: 18:45 , 21:45
 • Τε: 18:45 , 21:45
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Πε: 18:15 , 17:30
 • Πα: 18:15
 • Δε: 18:15 , 17:30
 • Τρ: 18:15 , 17:30
 • Τε: 18:15 , 17:30
 • Σα: 16:15 , 18:15
 • Κυ: 16:15 , 18:15 , 17:30
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Οικογενειακή
 • Σα: 16:15 , 16:00 , 18:20 , 18:00
 • Κυ: 16:15 , 16:00 , 18:20 , 18:00
 • Πε: 18:20 , 18:00
 • Πα: 18:20 , 18:00
 • Δε: 18:20 , 18:00
 • Τρ: 18:20 , 18:00
 • Τε: 18:20 , 18:00
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Πε: 20:10 , 22:30 , 22:15 , 18:00 , 17:45
 • Πα: 20:10 , 22:30 , 22:15 , 18:00 , 17:45
 • Σα: 20:10 , 22:30 , 22:15 , 18:00 , 17:45
 • Κυ: 20:10 , 22:30 , 22:15 , 18:00 , 17:45
 • Δε: 20:10 , 22:30 , 22:15 , 18:00 , 17:45
 • Τρ: 20:10 , 22:30 , 22:15 , 18:00 , 17:45
 • Τε: 20:10 , 22:30 , 22:15 , 18:00 , 17:45
 • Δράμα
 • Πε: 20:10 , 22:20
 • Πα: 20:10 , 22:20
 • Σα: 20:10 , 22:20
 • Κυ: 20:10 , 22:20
 • Δε: 20:10 , 22:20
 • Τρ: 20:10 , 22:20
 • Τε: 20:10 , 22:20