ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 18, Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνο:2109313360

Ταινίες / Προβολές

Αίθουσα 1
 • Θρίλερ
 • Τρόμου
 • Φαντασίας
 • Πε: 22:00
 • Πα: 22:00
 • Σα: 22:00
 • Κυ: 22:00
 • Δε: 22:00
 • Τρ: 22:00
 • Τε: 22:00
 • Δράσης
 • Θρίλερ
 • Πε: 21:30
 • Πα: 21:30
 • Σα: 21:30
 • Κυ: 21:30
 • Δε: 21:30
 • Τρ: 21:30
 • Τε: 21:30
 • Δράμα
 • Πε: 20:00
 • Πα: 20:00
 • Σα: 20:00
 • Κυ: 20:00
 • Δε: 20:00
 • Τρ: 20:00
 • Τε: 20:00
 • Δράμα
 • Πε: 19:45
 • Πα: 19:45
 • Σα: 19:45
 • Κυ: 19:45
 • Δε: 19:45
 • Τρ: 19:45
 • Τε: 19:45
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Φαντασίας
 • Πε: 21:30
 • Πα: 21:30
 • Σα: 21:30
 • Κυ: 21:30
 • Δε: 21:30
 • Τρ: 21:30
 • Τε: 21:30
 • Βιογραφική
 • Δράμα
 • Μουσική
 • Πε: 19:20
 • Πα: 19:20
 • Σα: 19:20
 • Κυ: 19:20
 • Δε: 19:20
 • Τρ: 19:20
 • Τε: 19:20
 • Δράσης
 • Επιστημονικής Φαντασίας
 • Περιπέτεια
 • Πε: 21:30
 • Πα: 21:30
 • Σα: 21:30
 • Κυ: 21:30
 • Δε: 21:30
 • Τρ: 21:30
 • Τε: 21:30
 • Δράμα
 • Πε: 19:00
 • Πα: 19:00
 • Σα: 19:00
 • Κυ: 19:00
 • Δε: 19:00
 • Τρ: 19:00
 • Τε: 19:00
 • Δράσης
 • Κινούμενα σχέδια
 • Περιπέτεια
 • Σα: 18:15
 • Κυ: 18:15
 • Δράμα
 • Δράσης
 • Περιπέτεια
 • Πε: 21:30
 • Πα: 21:30
 • Σα: 21:30
 • Κυ: 21:30
 • Δε: 21:30
 • Τρ: 21:30
 • Τε: 21:30
 • Δράμα
 • Πε: 19:15
 • Πα: 19:15
 • Σα: 19:15
 • Κυ: 19:15
 • Δε: 19:15
 • Τρ: 19:15
 • Τε: 19:15
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Πε: 18:30
 • Πα: 18:30
 • Δε: 18:30
 • Τρ: 18:30
 • Τε: 18:30
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Πε: 18:00
 • Πα: 18:00
 • Σα: 18:00
 • Κυ: 18:00
 • Δε: 18:00
 • Τρ: 18:00
 • Τε: 18:00
 • Δράσης
 • Κινούμενα σχέδια
 • Περιπέτεια
 • Πα: 16:15
 • Σα: 16:15
 • Κυ: 16:15
 • Δράμα
 • Πε: 18:30
 • Πα: 18:30
 • Σα: 18:30
 • Κυ: 18:30
 • Δε: 18:30
 • Τρ: 18:30
 • Τε: 18:30
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Πε: 18:15
 • Πα: 18:15
 • Σα: 18:15
 • Κυ: 18:15
 • Δε: 18:15
 • Τρ: 18:15
 • Τε: 18:15
 • Δράμα
 • Πε: 20:20 , 20:00
 • Πα: 20:20
 • Σα: 20:20
 • Κυ: 20:20 , 20:00
 • Δε: 20:20 , 20:00
 • Τρ: 20:20 , 20:00
 • Τε: 20:20 , 20:00
Αίθουσα 2
 • Κινούμενα σχέδια
 • Πε: 17:00
 • Πα: 17:00
 • Σα: 17:00
 • Κυ: 17:00
 • Δε: 17:00
 • Τρ: 17:00
 • Τε: 17:00
 • Βιογραφική
 • Δράμα
 • Πε: 18:30
 • Πα: 18:30
 • Σα: 18:30
 • Κυ: 18:30
 • Δε: 18:30
 • Τρ: 18:30
 • Τε: 18:30
 • Αθλημα
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Πε: 20:15
 • Πα: 20:15
 • Σα: 20:15
 • Κυ: 20:15
 • Δε: 20:15
 • Τρ: 20:15
 • Τε: 20:15
 • Δράμα
 • Πε: 18:30
 • Πα: 18:30
 • Σα: 18:30
 • Κυ: 18:30
 • Δε: 18:30
 • Τρ: 18:30
 • Τε: 18:30
 • Κινούμενα σχέδια
 • Οικογενειακή
 • Περιπέτεια
 • Σα: 16:45
 • Κυ: 16:45
 • Τρόμου
 • Πε: 22:30
 • Πα: 22:30
 • Σα: 22:30
 • Κυ: 22:30
 • Δε: 22:30
 • Τρ: 22:30
 • Τε: 22:30
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Σα: 17:00
 • Κυ: 17:00
 • Κινούμενα σχέδια
 • Μιούζικαλ
 • Περιπέτεια
 • Σα: 16:45
 • Κυ: 16:45
 • Αστυνομική
 • Δράμα
 • Ιστορική
 • Πε: 18:45
 • Πα: 18:45
 • Σα: 18:45
 • Κυ: 18:45
 • Δε: 18:45
 • Τρ: 18:45
 • Τε: 18:45
 • Δράμα
 • Πε: 19:50
 • Πα: 19:50
 • Σα: 19:50
 • Κυ: 19:50
 • Δε: 18:20
 • Τε: 18:20
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Φαντασίας
 • Πε: 22:30
 • Πα: 22:30
 • Σα: 22:30
 • Κυ: 22:30
 • Δε: 22:30
 • Τρ: 22:30
 • Τε: 22:30
 • Δράμα
 • Ιστορική
 • Πολεμική
 • Πε: 22:15
 • Πα: 22:15
 • Σα: 22:15
 • Κυ: 22:15
 • Δε: 22:15
 • Τρ: 22:15
 • Τε: 22:15
 • Δράμα
 • Πε: 18:00 , 19:00
 • Πα: 18:00 , 19:00
 • Σα: 18:00 , 19:00
 • Κυ: 18:00 , 19:00
 • Δε: 18:00 , 19:00
 • Τρ: 18:00 , 19:00
 • Τε: 18:00 , 19:00
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Πε: 20:00
 • Πα: 20:00
 • Σα: 20:00
 • Κυ: 20:00
 • Δε: 20:00
 • Τρ: 20:00
 • Τε: 20:00
 • Αστυνομική
 • Δράμα
 • Θρίλερ
 • Δε: 22:15
 • Τε: 22:15
 • Δράμα
 • Πε: 20:30 , 22:30 , 18:15
 • Πα: 20:30 , 22:30 , 18:15
 • Σα: 20:30 , 22:30 , 18:15
 • Κυ: 20:30 , 22:30 , 18:15
 • Δε: 20:30 , 22:30 , 18:15
 • Τρ: 20:30 , 22:30 , 18:15
 • Τε: 20:30 , 22:30 , 18:15
Αίθουσα 3