ΕΛΛΗ

Διεύθυνση: Ακαδημίας 64, Αθήνα

Τηλέφωνο:2103632789

Ταινίες / Προβολές

Αίθουσα 1
 • Δράμα
 • Πε: 16:50
 • Πα: 16:50
 • Σα: 16:50
 • Κυ: 16:50
 • Δε: 16:50
 • Τρ: 16:50
 • Τε: 16:50
 • Αστυνομική
 • Δράμα
 • Θρίλερ
 • Πε: 19:20
 • Πα: 19:20
 • Σα: 19:20
 • Κυ: 19:20
 • Δε: 19:20
 • Τρ: 19:20
 • Τε: 19:20
 • Αστυνομική
 • Βιογραφική
 • Πε: 19:00 , 21:30 , 21:35
 • Πα: 19:00 , 21:30 , 21:35
 • Σα: 19:00 , 21:30 , 21:35
 • Κυ: 19:00 , 21:30 , 21:35
 • Δε: 19:00 , 21:30 , 21:35
 • Τρ: 19:00 , 21:30 , 21:35
 • Τε: 19:00 , 21:30 , 21:35
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Πε: 19:25 , 21:40
 • Πα: 19:25 , 21:40
 • Σα: 19:25 , 21:40
 • Κυ: 19:25 , 21:40
 • Δε: 19:25 , 21:40
 • Τρ: 19:25 , 21:40
 • Τε: 19:25 , 21:40
 • Αισθηματική
 • Κωμωδία
 • Πε: 21:40
 • Πα: 21:40
 • Δράσης
 • Περιπέτεια
 • Τρισδιάστατη
 • Φαντασίας
 • Πε: 17:05 , 20:40 , 18:00
 • Πα: 17:05 , 20:40 , 18:00
 • Σα: 17:05 , 20:40 , 18:00
 • Κυ: 17:05 , 20:40 , 18:00
 • Δε: 17:05 , 20:40 , 18:00
 • Τρ: 17:05 , 20:40 , 18:00
 • Τε: 17:05 , 20:40 , 18:00
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Πα: 18:00
 • Σα: 18:00
 • Κυ: 18:00
 • Δε: 16:30
 • Τρ: 16:30
 • Τε: 16:30
 • Βιογραφική
 • Ιστορική
 • Τε: 20:00 , 19:30
 • Πε: 19:30
 • Πα: 19:30
 • Σα: 19:30
 • Κυ: 19:30
 • Δε: 19:30
 • Τρ: 19:30
 • Θρίλερ
 • Κωμωδία
 • Τρόμου
 • Πε: 21:55
 • Δε: 21:55 , 21:40
 • Τρ: 21:55 , 21:40
 • Τε: 21:55 , 21:40
 • Πα: 22:15 , 17:30
 • Σα: 22:15 , 17:30
 • Κυ: 22:15 , 17:30 , 21:40