ΕΛΛΗ

Διεύθυνση: Ακαδημίας 64, Αθήνα

Τηλέφωνο:2103632789

Ταινίες / Προβολές

Αίθουσα 1
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Πε: 19:30
 • Πα: 19:30
 • Σα: 19:30
 • Κυ: 19:30
 • Δε: 19:30
 • Τρ: 19:30
 • Τε: 19:30
 • Δράμα
 • Περιπέτεια
 • Πε: 21:30
 • Πα: 21:30
 • Σα: 21:30
 • Κυ: 21:30
 • Δε: 21:30
 • Τρ: 21:30
 • Τε: 21:30
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Πε: 19:00
 • Δε: 19:00
 • Τρ: 19:00
 • Τε: 19:00
 • Θρίλερ
 • Τρόμου
 • Φαντασίας
 • Πε: 20:00
 • Πα: 20:00
 • Σα: 20:00
 • Κυ: 20:00
 • Δε: 20:00
 • Τρ: 20:00
 • Τε: 20:00
 • Δράμα
 • Πε: 17:45
 • Πα: 17:45
 • Σα: 17:45
 • Κυ: 17:45
 • Τε: 17:45
 • Δε: 21:45
 • Τρ: 21:45
 • Δράμα
 • Πε: 21:30
 • Πα: 21:30
 • Σα: 21:30
 • Κυ: 21:30
 • Δε: 21:30
 • Τρ: 21:30
 • Τε: 21:30
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Φαντασίας
 • Πε: 17:10
 • Πα: 17:10
 • Σα: 17:10
 • Κυ: 17:10
 • Δε: 17:10
 • Τρ: 17:10
 • Τε: 17:10
 • Δράμα
 • Ιστορική
 • Πολεμική
 • Πε: 19:45 , 21:55 , 17:35
 • Πα: 19:45 , 21:55 , 17:35
 • Σα: 19:45 , 21:55 , 17:35
 • Κυ: 19:45 , 21:55 , 17:35
 • Δε: 19:45 , 21:55
 • Τρ: 19:45 , 21:55
 • Τε: 19:45 , 21:55