ΕΛΙΖΕ

Διεύθυνση: Νυμφαίου 12, Ιλίσια

Τηλέφωνο:2107488144

Ταινίες / Προβολές

Αίθουσα 1
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Φαντασίας
 • Πε: 17:30
 • Πα: 17:30
 • Σα: 17:30
 • Κυ: 17:30
 • Δε: 17:30
 • Τρ: 17:30
 • Τε: 17:30
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Σα: 16:00
 • Κυ: 16:00
 • Δράμα
 • Κινούμενα σχέδια
 • Περιπέτεια
 • Πε: 17:30
 • Πα: 17:30
 • Σα: 17:30
 • Κυ: 17:30
 • Δε: 17:30
 • Τρ: 17:30
 • Τε: 17:30
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Πε: 19:45
 • Πα: 19:45
 • Σα: 19:45
 • Κυ: 19:45
 • Δε: 19:45
 • Τρ: 19:45
 • Τε: 19:45
 • Βιογραφική
 • Δράμα
 • Ιστορική
 • Πε: 17:30
 • Πα: 17:30
 • Σα: 17:30
 • Κυ: 17:30
 • Δε: 17:30
 • Τρ: 17:30
 • Τε: 17:30
 • Δράμα
 • Ιστορική
 • Κινούμενα σχέδια
 • Σα: 17:30
 • Κυ: 17:30
 • Δε: 17:00
 • Τρ: 17:00
 • Τε: 17:00
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Πε: 22:10
 • Πα: 22:10
 • Σα: 22:10
 • Κυ: 22:10
 • Δε: 22:10
 • Τρ: 22:10
 • Τε: 22:10
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Πε: 18:00
 • Πα: 18:00
 • Σα: 18:00
 • Κυ: 18:00
 • Δε: 18:00
 • Τρ: 18:00
 • Τε: 18:00
 • Δράσης
 • Κινούμενα σχέδια
 • Περιπέτεια
 • Πε: 15:30
 • Πα: 15:30
 • Σα: 15:30
 • Δε: 15:30
 • Τρ: 15:30
 • Τε: 15:30
 • Κωμωδία
 • Οικογενειακή
 • Περιπέτεια
 • Φαντασίας
 • Πε: 17:15 , 16:00
 • Πα: 17:15 , 16:00
 • Σα: 17:15 , 16:00
 • Δε: 17:15
 • Τρ: 17:15
 • Τε: 17:15
 • Κυ: 16:00
 • Δράμα
 • Πολεμική
 • Πε: 19:15 , 21:30 , 17:30 , 17:00
 • Πα: 19:15 , 21:30 , 17:30 , 17:00
 • Σα: 19:15 , 21:30
 • Δε: 19:15 , 21:30 , 17:30
 • Τρ: 19:15 , 21:30 , 17:30
 • Τε: 19:15 , 21:30 , 17:30
 • Κυ: 21:30
 • Δράμα
 • Πε: 16:30
 • Πα: 16:30
 • Δε: 16:30
 • Τρ: 16:30
 • Τε: 16:30
 • Δράμα
 • Πε: 17:30 , 19:30 , 20:45 , 22:30 , 22:00 , 20:10
 • Πα: 17:30 , 19:30 , 20:45 , 22:30 , 22:00 , 20:10
 • Δε: 17:30 , 19:30 , 20:45 , 22:30 , 22:00 , 20:10
 • Τρ: 17:30 , 19:30 , 20:45 , 22:30 , 22:00 , 20:10
 • Τε: 17:30 , 19:30 , 20:45 , 22:30 , 22:00 , 20:10
 • Σα: 19:30 , 21:30 , 20:45 , 22:30 , 22:00 , 19:00
 • Κυ: 18:15 , 20:00 , 19:30 , 21:30
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Κυ: 16:30
 • Σα: 16:30
 • Κινούμενα σχέδια
 • Κωμωδία
 • Περιπέτεια
 • Κυ: 17:00
 • Σα: 17:00
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Πε: 19:00
 • Πα: 19:00
 • Σα: 19:00
 • Κυ: 19:00
 • Δε: 19:00
 • Τρ: 19:00
 • Τε: 19:00
 • Δράμα
 • Πε: 18:00
 • Πα: 18:00
 • Σα: 18:00
 • Κυ: 18:00
 • Δε: 18:00
 • Τρ: 18:00
 • Τε: 18:00