ΑΤΛΑΝΤΙΣ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 245, Πλατεία Καλογήρων, Δάφνη

Τηλέφωνο:2109711511

Ταινίες / Προβολές

Αίθουσα 1
 • Δράμα
 • Thu: 19:40 , 21:50
 • Fri: 19:40 , 21:50
 • Sat: 19:40 , 21:50
 • Sun: 19:40 , 21:50
 • Mon: 19:40 , 21:50
 • Tue: 19:40 , 21:50
 • Wed: 19:40 , 21:50
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Thu: 18:00
 • Fri: 18:00
 • Sat: 18:00
 • Sun: 18:00
 • Mon: 18:00
 • Tue: 18:00
 • Wed: 18:00
 • Βιογραφική
 • Δράσης
 • Περιπέτεια
 • Thu: 20:50
 • Fri: 20:50
 • Sat: 20:50
 • Sun: 20:50
 • Mon: 20:50
 • Tue: 20:50
 • Wed: 20:50
 • Δράμα
 • Θρίλερ
 • Thu: 18:45 , 21:30
 • Fri: 18:45 , 21:30
 • Sat: 18:45 , 21:30
 • Sun: 18:45 , 21:30
 • Mon: 18:45 , 21:30
 • Tue: 18:45 , 21:30
 • Wed: 18:45 , 21:30
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Ιστορική
 • Thu: 18:30 , 21:15 , 18:15
 • Fri: 18:30 , 21:15 , 18:15
 • Sat: 18:30 , 21:15 , 18:15
 • Sun: 18:30 , 21:15 , 18:15
 • Mon: 18:30 , 21:15 , 18:15
 • Tue: 18:30 , 21:15 , 18:15
 • Wed: 18:30 , 21:15 , 18:15
 • Δράμα
 • Thu: 19:30 , 21:30
 • Fri: 19:30 , 21:30
 • Sat: 19:30 , 21:30
 • Sun: 19:30 , 21:30
 • Mon: 19:30 , 21:30
 • Tue: 19:30 , 21:30
 • Wed: 19:30 , 21:30
 • Αστυνομική
 • Δράμα
 • Ιστορική
 • Thu: 19:30
 • Fri: 19:30
 • Sat: 19:30
 • Sun: 19:30
 • Mon: 19:30
 • Tue: 19:30
 • Wed: 19:30
 • Δράμα
 • Thu: 21:30
 • Fri: 21:30
 • Sat: 21:30
 • Sun: 21:30
 • Mon: 21:30
 • Tue: 21:30
 • Wed: 21:30
 • Δράμα
 • Thu: 21:30 , 19:00
 • Fri: 21:30 , 19:00
 • Sat: 21:30 , 19:00
 • Sun: 21:30 , 19:00
 • Mon: 21:30 , 19:00
 • Tue: 21:30 , 19:00
 • Wed: 21:30 , 19:00
Αίθουσα 2
 • Δράμα
 • Κωμωδία
 • Thu: 21:15
 • Fri: 21:15
 • Sat: 21:15
 • Sun: 21:15
 • Mon: 21:15
 • Tue: 21:15
 • Wed: 21:15
 • Βιογραφική
 • Δράσης
 • Περιπέτεια
 • Thu: 18:15
 • Fri: 18:15
 • Sat: 18:15
 • Sun: 18:15
 • Mon: 18:15
 • Tue: 18:15
 • Wed: 18:15
 • Δράμα
 • Thu: 18:00 , 19:45
 • Fri: 18:00 , 19:45
 • Sat: 18:00 , 19:45
 • Sun: 18:00 , 19:45
 • Mon: 18:00 , 19:45
 • Tue: 18:00 , 19:45
 • Wed: 18:00 , 19:45
 • Δράμα
 • Θρίλερ
 • Thu: 21:30
 • Fri: 21:30
 • Sat: 21:30
 • Sun: 21:30
 • Mon: 21:30
 • Tue: 21:30
 • Wed: 21:30
 • Αισθηματική
 • Δράμα
 • Ιστορική
 • Thu: 18:15 , 21:00
 • Fri: 18:15 , 21:00
 • Sat: 18:15 , 21:00
 • Sun: 18:15 , 21:00
 • Mon: 18:15 , 21:00
 • Tue: 18:15 , 21:00
 • Wed: 18:15 , 21:00
 • Δράμα
 • Thu: 21:40
 • Fri: 21:40
 • Sat: 21:40
 • Sun: 21:40
 • Mon: 21:40
 • Tue: 21:40
 • Wed: 21:40
 • Αστυνομική
 • Δράμα
 • Ιστορική
 • Thu: 20:00
 • Fri: 20:00
 • Sat: 20:00
 • Sun: 20:00
 • Mon: 20:00
 • Tue: 20:00
 • Wed: 20:00
 • Δράμα
 • Thu: 19:00 , 21:15 , 18:00 , 20:10 , 19:30
 • Fri: 19:00 , 21:15 , 18:00 , 19:30
 • Sat: 19:00 , 21:15 , 18:00 , 19:30
 • Sun: 19:00 , 21:15 , 18:00 , 19:30
 • Mon: 19:00 , 21:15 , 18:00 , 19:30
 • Tue: 19:00 , 21:15 , 18:00 , 19:30
 • Wed: 19:00 , 21:15 , 18:00 , 19:30